ขอบคุณที่สนใจสมัครสมาชิกกับ Stormclub.com

หลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียนสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านโปรดเช็ค Email ของท่าน และทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน Email เพื่อทำการยืนยันการสมัครสมาชิกของท่าน ( * โดยปกติแล้วท่านจะได้รับ Email ทันที่แต่บางกรณีที่ Network มีปัญหา อาจจะต้องรอเวลา 5-10 นาที *)

คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้

1. หลังจากการสมัครสมาชิกแล้ว

  1. ท่านจะต้อง Activate เพื่อเปิดการใช้งาน Account ของท่านภายใน 15 วัน มิฉะนั้นแล้วระบบจะทำการลบรายชื่อสมาชิกที่ไม่ได้ทำการยืนยันการสมัครออกไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งท่านจำเป็นจะต้องกรอกสมัครใหม่อีกครั้ง

2 .กรณีที่ท่านไม่ได้รับ Email เพื่อยืนยันการสมัคร

  1. สำหรับท่านที่ใช้ Hotmail, Yahoo, gmail เมล์ดังกล่าวอาจจะอยู่ใน folder Junk mail หรือ ถูกมาร์คเป็น Spam ท่านควรลองเช็คใน mail box ของท่านตาม Folder เหล่านั้น แต่ถ้าหากไม่พบให้ดำเนิการต่อไปนี้

  2. เปิด Browser แล้วไปที่ [ http://www.stormclub.com/members/reset.passwd.php] จากนั้นระบุชื่อ Username Email และ Mobile ที่ท่านได้สมัครไว้ ระบบจะทำการส่ง Password เพื่อใช้งานชั่วคราวไปให้ท่านทาง Email อีกครั้ง แล้วดำเนินการข้อต่อไป

  3. เมื่อท่านได้รับ Password และได้ทำการ login แล้ว ขอได้โปรดแจ้งหรือ Email กลับมาที่ webmaster@stormclub.com เพื่อเราจะได้เปิด Account ของท่านให้ใช้งานถาวรต่อไป

3.หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินการหรือเกี่ยวกับการใช้งานท่านสามารถติดต่อทีมงานได้ตามหัวข้อใน
http://www.stormclub.com/about/contact.php

4.หากต้องการรับทราบกฏกติกาการใช้งานไปที่ http://www.stormclub.com/members/policy.php