Register LOGIN Forget password ?
Back To Gallery List
Back To Images List
Gallery :: Storm Rider - The BIG Trip 2008 [ pic #010]
Pageview : 5,182 ::: Last Update : 2008-12-20


PAGE 10 OF 432
GO TO PAGE


PAGE 10 OF 432
GO TO PAGE

นินจาบ๊วย....

ทริปนี้...น้าบ๊วยมักจะพบเห็นได้ในกลุ่มเฉพาะแค่ตอนกลางวัน...พอย่ำค่ำสายัณห์ นินจาบ๊วยจะหายหน้าหายตัวไปที่ไหนไม่มีใครทราบได้...(ยกเว้นตัวน้าบ๊วย กับ เพื่อนของน้าอีกคน ?) และจะโผล่มาปล่อยมุกอีกที ในเช้าวันรุ่งขึ้นด้วยสีหน้าอิดโรยและเปี่ยมไปด้วยความสุขจากราตรีที่ผ่านมา...


อยากรู้จริงๆ ว่าน้าแกหายไปไหน...??
Privacy & Policy Statements Advertisement About StormClub.com Contact Stormclub.com