Register LOGIN Forget password ?
Back To Gallery List
Back To Images List
Gallery :: Storm Rider - The BIG Trip 2008 [ pic #012]
Pageview : 4,991 ::: Last Update : 2008-12-18


PAGE 12 OF 432
GO TO PAGE


PAGE 12 OF 432
GO TO PAGE

กลุ่มที่เดินทางมา จ.นครสวรรค์ก่อนในช่วงบ่ายจะถือว่าตัดสินใจได้ถูกต้องกว่า....เพราะรูปถ่ายของท่านจะมีเยอะกว่ากลุ่มหลัง...


ที่สำคัญ....ไม่มีใครในตอนนั้นที่จะรู้ได้เลยว่า...เทพจะลงมาโปรดกันตั้งแต่คืนแรกที่นครสวรรค์เลย....ซึ่งก็มีแต่เฉพาะสมาชิกกลุ่มแรกตอนบ่ายเท่านั้น ที่ได้ยลลีลาสเต็ปเทพ original แท้ๆ เต็มๆ สองลูกกระตา...
Privacy & Policy Statements Advertisement About StormClub.com Contact Stormclub.com