Register LOGIN Forget password ?
BackTo Gallery List
Old Galleries :: KSR Racing Course 1/2007 ( 24 มีนาคม 2550 ) :: Result 103 pic
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2550 ที่ผ่านมานี้ ณ สนาม บางกอกเรซซิ่งเซอร์กิต หลังห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ทาง สตอร์ม ไรเดอร์ ก็ได้จัดกิจกรรมการเรียน KSR RACING COURSE ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ในทักษะ ระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความเร็ว การใช้เบรค การเข้าโค้ง และอื่นๆ อย่างถูกวิธี

ทาง STORM RIDER ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทางบริษัท KAWASAKI ประเทศไทย ซึ่งได้ให้การสนับสนุนทั้งในส่วน รถที่ใช้ในการเรียนการสอน, ทั้งอาหารกลางวันและน้ำดื่มตลอดวัน อีกทั้งยังส่งช่างและเจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลกันถึงขอบสนาม แม้แต่ MR. HARADA เองก็ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมกิจกรรมในช่วงบ่าย

ตารางการฝึกหัดในวันนั้นเริ่มตั้งแต่

..........08.00 น. : ผู้เข้าร่วม Course ทุกท่าน กรอกเอกสารลงทะเบียน และรับเสื้อหมายเลขประจำตัว
ช่วงเช้า : เริ่มหลักสูตรภาคทฤษฎี ในเรื่องของการเบรค
ฝึกทักษะเรื่องการเบรค โดยแบ่งเป็น สองกลุ่ม
หลักสูตรภาคทฤษฎี ในเรื่องของการ HANG ON ถ่ายน้ำหนักตัวเพื่อการเข้าโค้ง
ฝึกทักษะเรื่องการถ่ายน้ำหนักตัว โดยภาคปฏิบัติในการขับขี่แบบสลาลอม

..........12.00 น. : พักรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย: หลักสูตรภาคทฤษฎี ในเรื่องการเข้าโค้ง (แบบ RACING)
ฝึกทักษะภาคปฏิบัติ ในการเข้าโค้ง โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม
ช่วง FREE RUN ให้ขับขี่กันโดยใช้ทักษะที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมด
แนะนำและแก้ไขรายบุคคล

............17:00 น. : เสร็จสิ้นกิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก ในการจัดกิจกรรม KSR RACING COURSE นี้ ก็เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจถึงการขับขี่แบบ RACING ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ทักษะการขับขี่ในระดับสูง โดยทักษะที่ได้เรียนรู้นั้น สามารถนำไปปรับใช้ในการขับขี่ทั้งในชีวิตประจำวัน หรือ บางท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมอาจจะมีความต้องการที่จะเข้าร่วมการแข่งขันใดๆ ก็ตาม ก็สามารถที่จะนำทักษะที่ได้เรียนรู้ ไปปรับใช้ได้

ซึ่งทั้งวิทยากรทั้งสองท่าน ทั้ง อาจารย์ ชุมพล วัฒนาหาญนุวัฒน์ และ อาจารย์ วิกรม มนตรีโชค ก็ถือว่าเป็นผู้ที่คว่ำหวอดในวงการ มอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทย ผ่านประสบการณ์การขับขี่และการแข่งขันในรายการต่างๆ มามากมาย และได้แชมป์ในหลายๆ รายการ นอกจากนั้น ทั้งสองท่านเอง ยังต้องการที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองเพื่อสังคมของชาวสองล้อและกีฬามอเตอร์สปอร์ตให้ดีๆ ยิ่งขึ้นไป

นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ในเรื่องของการเสริมสร้างทักษะให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ STORM RIDER ยึดถือและทำเป็นประเพณีปฏิบัติเสมอมาก็คือ การปลูกฝังและแบ่งปันแนวความคิดดีๆ ในการขับขี่พาหนะสองล้อ ไม่ว่าจะเป็น การขับขี่ในชีวิตประจำวัน, การขับขี่ไปท่องเที่ยว หรือ แม้แต่ การขับขี่ในการแข่งขัน


เราเชื่อว่า เราสามารถที่จะช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อให้สังคมชาวสองล้อดียิ่งๆขึ้นไป ทั้งจากภายในและจากมุมมองของ บุคคลภายนอก เราจะใช้ทักษะที่เรามีอยู่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดกับเราและผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน (หรือในสนามแข่งขัน) เราจะไม่ใช้ทักษะของเราไปในทางที่ผิด อันจะก่อให้เกิดอันตรายใดๆ แก่ผู้อื่น รวมทั้ง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเราจะมีน้ำใจ ให้กับสังคมเสมอ

ขอขอบคุณ
STORM RIDER CLUB
FAST HARD WITH SAFETY
PAGE 1 OF 2
GO TO PAGE

Pageview 5,637 ::: Last update : 2007-03-29

PAGE 1 OF 2
GO TO PAGE

Privacy & Policy Statements Advertisement About StormClub.com Contact Stormclub.com