Register LOGIN Forget password ?
BackTo Gallery List
Old Galleries :: Storm Riders Riding Course 2/2007 (23 กันยายน 2550) :: Result 155 pic
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2550 ที่ผ่านมานี้ ณ สนาม บางกอกเรซซิ่งเซอร์กิต หลังห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ทาง สตอร์ม ไรเดอร์ ก็ได้จัดกิจกรรมการเรียน Riding Course "Intermediate" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ในทักษะในระดับกลาง โดยเน้นในการใช้ทักษะพื้นฐานอย่างถูกต้อง จากที่เคยได้เรียนมาแล้วในคอร์สเบสิค เพื่อให้ทักษะพื้นฐานได้รับการแนะนำและฝึกฝนอย่างถูกวิธี..

ทั้งนี้...ในคอร์สนี้ก็ยังมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายๆ ท่านที่ยังไม่เคยผ่านกิจกรรม Riding Course "Basic" มาก่อน จึงได้แบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้เรียนรู้กันแบบเต็มๆ ทั้งผู้ที่เคยผ่านหลักสูตรเบสิคมาแล้ว และผู้ที่ยังไม่เคยผ่านหลักสูตรใดๆ มาก่อนเลย


ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนทุกท่าน ได้แก่ บริษัท ฮอนด้า ประเทศไทย ที่ได้ให้การสนับสนุน รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า CBR150RR จำนวนทั้งสิ้น 10 คัน .... บริษัท คาวาซากิ ประเทศไทย ที่ได้ให้การสนับสนุน รถจักรยานยนต์ D-Tracker จำนวน 2 คัน และ ZZR250R จำนวน 1 คัน

ขอขอบคุณ Red Baron ประเทศไทย และ ร้าน Fast Corner ที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา

สุดท้าย...ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และ เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมครั้งนี้

ขอขอบคุณครับ....ตารางการฝึกหัดในวันนั้นเริ่มตั้งแต่

ช่วงเช้า - ผู้เข้าร่วม Course ทุกท่าน กรอกเอกสารลงทะเบียน และรับเสื้อหมายเลขประจำตัว
ช่วงเช้า : แยกกลุ่มเพื่อฝึกทักษะพื้นฐานในเรื่องต่างๆ เช่น การเบรค, การใช้สายตา, ความเข้าใจเรื่องบาลานซ์รถ

..........12.00 น. : พักรับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย - ฝึกทักษะการขับขี่แบบสลาลอม, แบบจิมคาน่า เพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้นและนำทักษะที่ได้เรียนรู้จากช่วงเช้ามาปรับใช้จริง

ช่วง FREE RUN ให้ขับขี่กันโดยใช้ทักษะที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมด
แนะนำและแก้ไขรายบุคคล

............16:00 น. : เสร็จสิ้นกิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก ในการจัดกิจกรรม Riding Course นี้ ก็เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจถึงการขับขี่โดยการมีทักษะพื้นฐานอย่างถูกต้อง สามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการขับขี่ทั้งในชีวิตประจำวัน ซึ่งทางผู้จัด หรือ Storm Rider มีเป้าหมายหลักคือต้องการให้ทุกๆ ท่านขับขี่อย่างปลอดภัยมากที่สุด


ในคอร์สนี้ วิทยากรหลักก็คือ อาจารย์ ชุมพล วัฒนาหาญนุวัฒน์ และ อาจารย์ วิกรม มนตรีโชค ซึ่งถือว่าทั้งคู่เป็นผู้ที่คว่ำหวอดในวงการ มอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทย ผ่านประสบการณ์การขับขี่และการแข่งขันในรายการต่างๆ มามากมาย และได้แชมป์ในหลายๆ รายการ นอกจากนั้น ยังต้องการที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองเพื่อสังคมของชาวสองล้อและกีฬามอเตอร์สปอร์ตให้ดีๆ ยิ่งขึ้นไป

นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ในเรื่องของการเสริมสร้างทักษะให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ STORM RIDER ยึดถือและทำเป็นประเพณีปฏิบัติเสมอมาก็คือ การปลูกฝังและแบ่งปันแนวความคิดดีๆ ในการขับขี่พาหนะสองล้อ ไม่ว่าจะเป็น การขับขี่ในชีวิตประจำวัน, การขับขี่ไปท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

ขอขอบคุณ
STORM RIDER CLUB
FAST HARD WITH SAFETY
PAGE 1 OF 3
GO TO PAGE

Pageview 9,258 ::: Last update : 2007-09-29

PAGE 1 OF 3
GO TO PAGE

Privacy & Policy Statements Advertisement About StormClub.com Contact Stormclub.com