Register LOGIN Forget password ?
BackTo Gallery List
Old Galleries :: Storm Riders Racing Course 1/2007 (20 พฤษภาคม 2550) :: Result 193 pic
STORM RIDER RACING COURSE 2007 ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2550 ที่ผ่านมานี้ ทาง สตอร์ม ไรเดอร์ ก็ได้จัดกิจกรรมการเรียน RACING COURSE ขึ้น ที่ สนาม บางกอกเรซซิ่งเซอร์กิต หลังห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ซึ่ง RACING COURSE ครั้งนี้..ถือว่าเป็นครั้งแรกของ STORM RIDER ที่ได้จัดการฝึกสอนหลักสูตรขับขี่สำหรับการแข่งขัน โดยเฉพาะสำหรับการขับขี่รถ BIG BIKE หรือ พวก SUPER BIKE ทั้งหลาย หลังจากที่ประสบความมาแล้วจากหลักสูตรการฝึกสอนการขับขี่ ทั้ง RIDING COURSE และ KSR RACING COURSE ที่ผ่านมา

หลักสูตร RACING COURSE ในครั้งนี้..ต้องบอกตามตรงว่า "เข้าเนื้อ" หรือ ขาดทุน นั่นเอง สาเหตุก็เพราะค่าใช้จ่ายพื้นฐานต่างๆ นั้นมีจำนวนเกินกว่ารายได้จากค่าสมัครเรียนทั้งหมด เพราะเราจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เพียง 20 ท่าน ไม่ขาดไม่เกิน เหตุผลหลักๆ ที่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมก็เพราะ เราต้องทำให้แน่ใจว่า ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง แบบเนื้อๆ เน้นๆ เป็นรายบุคคล จึงยอมที่จะ "ขาดทุน" เพื่อคุณภาพของการฝึกสอนที่จะออกมา...

ผลที่ออกมา...ก็เป็นไปตามความคาดหมายคือ...หลายๆ ท่าน ได้เช็ดพื้นกันสมใจอยาก และอีกหลายๆ ท่านก็เริ่มที่จะ สามารถใช้ทักษะการขับขี่ชั้นสูง เช่น การ HANG ON เพื่อควบคุมรถในการเข้าโค้ง และรวมไปถึงการเข้าใจบาลานซ์ของรถ และในช่วงสุดท้ายของวัน..ก็ยังมีการจำลองให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลองขับขี่แบบแข่งขันจริงกันดู ก็สนุกสนานเฮฮากันไป เสียงเครื่องยนต์กระหึ่มกันไปหมดทั้งสนาม BRC

สิ่งที่แตกต่างจากหลักสูตรอื่นๆ ที่ผ่านมา ก็คือ..เรามีการสอบจับเวลา ว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน" ในหลักสูตรนี้ เพราะว่าหลักสูตรนี้ถือว่าเป็นการเรียนและฝึกใช้ทักษะในระดับสูงจึงจำเป็นต้อง "เข้มข้น" กว่าหลักสูตรอื่นๆ

แน่นอนว่า..เพื่อคุณภาพของการเรียนการสอนที่ต้องเต็ม 100% วิทยากรจึงจำเป็นต้องระดับ "ปรมาจารย์" ด้วยเช่นกัน...จึงมีแค่เพียง อาจารย์ชุมพล และ อาจารย์วิกรม หรือ ครูชุม และ ครูไก่ เท่านั้น ที่จะการันตี ได้ว่า สิ่งที่ถ่ายทอด ออกมานั้นจะต้องมีคุณภาพและมาจากประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญผ่านสนามแข่งขันมาอย่างโชกโชนของทั้งคู่....

..........1. วิทยากร : วิกรม มนตรีโชค
..........2. วิทยากร : ชุมพล วัฒนาหาญนุวัฒน


ต้องขอขอบคุณ ทางสนามบางกอกเรซซิ่งเซอร์กิต ที่ให้ความเอื้อเฟื้อสถานที่ตลอดมา, ร้าน RED BARON และ ร้าน FAST CORNER ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของ STORM RIDER ด้วยดีตลอดมา

ตารางการฝึกหัดในวันนั้นเริ่มตั้งแต่

......ช่วงเช้า : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน กรอกเอกสารลงทะเบียน และรับเสื้อหมายเลขประจำตัว

ช่วงเช้า : เริ่มหลักสูตรภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในเรื่องของตำแหน่งท่าขับขี่, ขับขี่ FREE RUN และ จับเวลา เพื่อแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มตามระดับทักษะ

..........12.00 น. : พักรับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย: หลักสูตรภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในเรื่องบาลานซ์รถและการควบคุมรถ, การขับขี่แบบ HANG ON สลาลอม, และ การจับเวลาอีกครั้ง (การสอบ)


..........17.00 น. : เสร็จสิ้นกิจกรรม
PAGE 1 OF 4
GO TO PAGE

Pageview 15,632 ::: Last update : 2007-05-26

PAGE 1 OF 4
GO TO PAGE

Privacy & Policy Statements Advertisement About StormClub.com Contact Stormclub.com